Diagnostyka dynamiczna stawów i mięśni podczas ruchu i przeciążeń.


Diagnostyka funkcjonalna oparta tylko o ręce fizjoterapeuty, badania dodatkowe pacjenta (RTG, TK MRI) i różnego rodzaju testy to zbyt mało w dzisiejszych czasach, szczególnie w sytuacjach pourazowych czy w ostrych zespołach bólowych. W wielu przypadkach można przeoczyć istotne uszkodzenia strukturalne tkanek, które mogą być przeciwwskazaniem do terapii lub mogą prowadzić do powikłań. Oczywiście nie chodzi tutaj o stawianie diagnozy medycznej (jest to domeną lekarzy) ale o ocenę zmienionej, zaburzonej kontroli motorycznej i synchronizacji pracy mięśniowej. W wielu krajach takich jak: Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania czy Niemcy, fizjoterapeuci w celu wzbogacenia diagnostyki funkcjonalnej, śledzenia postępów terapeutycznych, a także poprawy efektywności procesu terapeutycznego wykorzystują diagnostyczne możliwości USG.


Wartość diagnostycznego USG w fizjoterapii jest związana przede wszystkim z tym, że badanie to pozwala na dynamiczną ocenę różnych tkanek zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu. W fizjoterapii badanie to jest szczególnie wartościowe, gdyż może być wykorzystywane tak często, jak jest to konieczne (nieinwazyjność), brak szkodliwego promieniowania). Badanie jest przydatne w diagnostyce, usprawnianiu, jak w częstej ocenie efektów terapeutycznych.


W naszych gabinetach oferujemy Państwu badanie dynamiczne USG narządu ruchu, pozwala to na precyzyjniejszą diagnozę funkcjonalną, możliwość wychwycenia przeciwwskazań do terapii, wzbogacenie warsztatu terapeutycznego o sonofeedback. Dla Państwa korzyści owe wynikają z zarówno ze skrócenia samego procesu diagnozowania, jak i zwiększenia aktywności pacjenta w proces usprawniania (sonofeedback).

Skip to content