W zależności od podjętych decyzji w procesie diagnostyki określamy późniejsze cele i możliwości rehabilitacyjne. Poprzez wykorzystanie wiedzy zawartej w metodach rehabilitacyjnych (np. terapia manualna, McKenzie, PNF itd.) oraz wykorzystując wiadomości kliniczne, anatomiczne, biomechaniczne oraz testy kliniczne badamy pacjenta w celu rozpoznania prawdopodobnej przyczyny problemu. 


Jest to procedura medyczna, w której zawiera się:


-badanie czynnościowe wraz z oceną


-ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego


-ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego


-badanie mięśni


-badanie zakresu ruchu


-pomiary długości kończyn i ciaża


-inne fizjoterapeutyczne procedury diagnostyczne z użyciem metod specjalnych i osteopatycznych 

Skip to content