Terapia falami uderzeniowymi jest jedyną nieinwazyjną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych, leczącą zarówno przyczyny, jak i objawy przewlekłego bólu.


Najczęstszymi wskazaniami do terapii falami uderzeniowymi są przewlekłe dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki nim można leczyć tendinopatie, punkty spustowe, eliminując zwapnienia i stymulując zrost kostny.

  • Terapia falami uderzeniowymi jest jedyną nieinwazyjną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych, leczącą zarówno przyczyny, jak i objawy przewlekłego bólu.
    Jedyna procedura, która wpływa na uszkodzone tkanki poprzez głęboką stymulację komórek, doprowadzając do ich regeneracji i gojenia.

  • Pierwsze rozwiązanie w terapii przewlekłego bólu układu mięśniowo--szkieletowego, zwapnień oraz zaburzonych zrostów kostnych.


 

Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w obszar objęty bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym. Dzięki dostarczonej energii następuje proces leczenia oraz regeneracja tkanek miękkich.

 

MECHANIZM DZIAŁANIA

Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w obszar objęty bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym. Dzięki dostarczonej energii następuje proces leczenia oraz regeneracja tkanek miękkich.

  • Fale uderzeniowe były pierwotnie wykorzystywane do dezintegracji tkanki, na przykład podczas rozbijania kamieni nerkowych.

  • W ciągu ostatnich 10 lat fale uderzeniowe zyskały popularność w leczeniu przewlekłych schorzeń układu mięśniowo- -szkieletowego, a ich skuteczność w regeneracji i gojeniu tkanek jest poparta wieloma badaniami klinicznymi.
 

SKUPIONA FALA UDERZENIOWA oparta jest na technologii elektroakustycznej. Wewnątrz aplikatora istnieje kompleks składający się z pojedynczego kryształu piezoelektrycznego
i soczewki elektroakustycznej.
Urządzenie wytwarza wysokie napięcie, które deformuje kryształ i wytwarza akustyczną falę uderzeniową. Następnie fala jest kształtowana w sposób skupiony i wprowadzana
jest do ciała pacjenta. 

Najczęstszymi wskazaniami do terapii falami uderzeniowymi są przewlekłe dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki nim można leczyć tendinopatie, punkty spustowe, eliminując zwapnienia i stymulując zrost kostny.

REGENERACJA USZKODZONYCH TKANEK

Pobudzenie uszkodzonej tkanki uwalnia czynniki wzrostu odpowiedzialne za regenerację. W oparciu o tę zasadę terapia falami uderzeniowymi może być wykorzystana do:

  • wywołania neowaskularyzacji i poprawy ukrwienia w uszkodzonej tkancewywołania proliferacji fibroblastów i zwiększenia syntezy kolagenu w celu przyspieszenia regeneracji ścięgienuwolnienia białka morfogenetycznego kości (BMP) w celu różnicowania komórek mezenchymalnych i osteogenezy w zrostach kostnych

  • stymulacji wzrostu nowych naczyń limfatycznych, które pomagają w reabsorbcji wapnia w tkance.


Skip to content