Problem bólów kręgosłupa w dzisiejszych czasach stał się problemem masowych z którym boryka lub borykał się każdy z nas. 

Metoda McKenzie służy do diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa

Badanie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, które są odrębne dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla kończyn.

Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna która pozwala nam na szybką ocenę czy powstawanie bólu ma tło mechaniczne, ponieważ większość urazów bólowych kręgosłupa powstaje na skutek statycznego przeciążenia kręgosłupa lub nagłego przeciążenia kręgosłupa przy wykonaniu dynamicznego ruchu.

 
W metodzie McKenziego wyróżniamy trzy  zespoły bólowe kręgosłupa pochodzenia mechanicznego:
 • zespół strukturalny
 • zespół dysfunkcyjny
 • zespół posturalny

Do każdego z tych zespołów są przewidziane odpowiednie programy leczenia.

Każdy protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, który pozwala precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Następnym etapem jest badanie,  opierające się na znajomości wzorów bólowych  oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania.

Wymaga to od badającego staranności oraz czasu – pierwsza wizyta trwa zazwyczaj  około 2 godziny.

Metoda McKenziego stawia duży nacisk na edukację pacjenta pod kątem zmniejszenia oraz wyeliminowania ryzyka powrotu choroby oraz bólu.

 

Zastosowanie metody:

 

 • ostre i przewlekłe zwyrodnienia kręgosłupa
 • rwa kulszowa
 • rwa barkowe
 • dyskopatia
 • zespoły przeciążeniowe kręgosłupa
 • „korzonki”
 • bóle głowy
 • bóle karku
 • bóle barku
 • bóle kręgosłupa lędźwiowego
 • bóle kręgosłkupa szyjnego

 

 

Skip to content