Prądy interferencyjne zaliczane są do prądów impulsowych średniej częstotliwości, modulowanych w amplitudzie w małą częstotliwość. Powstają w wyniku nałożenia się dwóch lub więcej fal, co powoduje wzmocnienie fali wypadkowej.
Do zabiegu wykorzystuje się dwa niezależne obwody, zakresy częstotliwości w każdym z nich mieszczą się w granicach 3500-10000 Hz i nieznacznie się od siebie różnią. Ponieważ fale z dwu obwodów o zbliżonej częstotliwości nakładają się na siebie, w ciele pacjenta powstaje prąd o małej częstotliwości, określanej niekiedy jako AMF lub częstotliwość terapeutyczna.
Średnia wartość częstotliwości z obu obwodów nazywana jest częstotliwością nośną.

Skip to content