Regulamin

REGULAMIN

Regulamin z dnia 20.04.2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się organizowany w serwisie facebook.com.

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGDOMED  ul. Pobożnego 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie

 

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com

§ 4

Konkurs trwa od 20.04.2018 do 25.04.2018 do godziny 23.59

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami fanpage Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGDOMED pod adresem  https://www.facebook.com/magdomed.kalisz/ udostępnią post konkursowy oraz pozostawią komentarz pod postem.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu Jury).

2. Jury w drodze głosowania wybierze zwycięzców. Maksymalnie do 27 kwietnia do godz. 12:00 Jury ogłosi wynik konkursu w formie postu na fanpage Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGDOMED pod adresem  https://www.facebook.com/magdomed.kalisz/

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

-mieć status fana na stronie profilu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGDOMED pod adresem  https://www.facebook.com/magdomed.kalisz/

-zapoznać się z Regulaminem Konkursu

-polubić grafikę konkursową

-pozostawić po sobie komentarz,

2. Każdy z uczestników Konkursu może uczestniczyć w nim tylko raz.

3. Jury wyłoni trzech laureatów spośród osób które wzięły udział w konkursie, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, m.in: atrakcyjność komentarza zgłoszeniowego, jego trafność na zadane pytanie (jeśli było zadane), aktywność użytkownika na Fanpage’u organizatora, wiarygodność profilu, polecanie znajomym itd. Liczba polubień komentarza zgłoszeniowego nie zawsze decyduje o wygranej.

IV. NAGRODY

§ 10

Jako nagrodę w konkursie przewidziano 3 zabiegi masażu , dla wytypowanych trzech osób.

Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5.  Promocja nie jest w żaden sposób związana,ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook .
6.  Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny.Wysyłka tylko na terenie Polski

Skip to content